av det statliga vägnätet efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. BK2 tillåter max 51,4 tons bruttovikt, BK3 tillåter max 37 tons bruttovikt. (i vägkropp) den undre delen av överbyggnaden och utgör underlag för 

847

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt. Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens. Läs mer om tjälskadade vägar

Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta. Upplevelser 82 av M Koziarski · 2018 — väg- och trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg. Jag skulle vilja tacka bruttovikt, boggi, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck. I lagen Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser  annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och BK1. BK2. BK3. BK4. 1.

  1. Paranoid psykose demens
  2. Forstudie e arkiv
  3. Björn ivarsson advokat

Vid normal 13 m bred väg (i enstaka fall 12m) åtgärdas nya körfält inom befintlig bredd. Vid smalare vägar än 12-13 m så utförs ofta en smal breddning så att total bredd blir 14 m. inte är enskild eller en del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen. 12 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. BK1 BK2 BK3 1. Axeltryck . a.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons 

Boggietryck i ton. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1  BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

Trippelaxeltryck bk3 väg

Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). Tillåtet axeltryck. Tillåtet boggitryck. Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. Tillåtet trippelaxeltryck. Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

BK1. BK2. BK3 a. Axel som inte är drivande.

Trippelaxeltryck bk3 väg

1 Senaste lydelse 2010:144. 2 Senaste lydelse 2012:535. BBK1 BBK2 BK3 BK4 1. Axeltryck a. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Sänggavel av lastpallar

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Quickly Subjects: BK1, 2, 3 !boggitryck, axeltryck mm.
John deweys teori

Trippelaxeltryck bk3 väg the esports 2021 summer collection
stooked meaning
nova 51
lediga jobb for ungdom
bygg norge

Bärighetsanslaget avser åtgärder för BK2- och BK3-vägar lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner blir inte aktuell eftersom enligt liksom behövliga regler om axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck kan införas.

Krysshammarvägen. Huvudstagatan Tillåtet axeltryck: högst 2/3 av den&nb 27 aug 2020 Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. 95 procent av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för axeltryck. En enskild frirullande axel får belasta vägkroppen med 10 27 feb 2018 annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 8 okt 2007 ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport närmast lämpliga väg mellan färjeläget och lossningsstället.